CHRISTIAN SHOW - 4 MAI 2023 - LE PODCAST

Télécharger le podcast
  • Nicolas (nahamasaka)

  • Elidio (somasoma iô)

  • Farah Jhon's (fitiavandraha)

  • Dédé Kawitry (mahazo ny meva)

  • Lar'son (zaho tompiny)

  • Jhon Mc (meva)

  • Dadi Love (Soranaka publieo)

  • Sofia Goma (mafana)

  • Carlito (hisoma Salegy)

  • Weldjio (ataova akory Aly)