CHRISTIAN SHOW - 9 SEPTEMBRE - LE PODCAST

Télécharger le podcast

1/Big Mj (mandrora mantsilagny)
2/El Mélo (magnavaratra mody aminay)
3/Janga Ratah (fiaraha monina)
4/Flavien (tsy agnambo tsy Lehilahy)
5/Giljah (Sabrina)
6/Babalahy (Kaka misy ampondo)
7/Belelahy (walawala)
8/Jaimbe Stanislas (savay lalagna)
9/Jao 3As (volamena)
10/Groupe Rafia (tiako groupe Rafia)
11/Maître Ruffin (vrai champion)